Cách dùng だけ và しか trong tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật có 2 từ tương đương cùng là だけ(dake) và しか (shika), tạm hiểu trọng tiếng Việt dịch là “chỉ” nhé.

Hiểu nghĩa sơ qua có vẻ 2 từ nó giống nhau về nghĩa, nhưng thực sự thì khác nhau nhiều đấy.
Dưới đây là sự khác nhau và cách sử dụng 2 từ này nhé:

1. Khác nhau về cú pháp câu
Khác nhau đầu tiên đấy là cú pháp câu, だけ thường đi với cú pháp câu khẳng định, còn しか thì lại khác, しか thường đi với câu phủ định

2. Khác nhau về tình huống, ngữ nghĩa sử dụng
Khi sử dụng だけ người nói không kèm theo cảm nhận, phán xét điều gì cả , còn trong câu có sử dụng しか phải để ý ngữ cảnh của người nói, thường là ý chỉ về số lượng không đáp ứng được.

ここにケーキが1つだけあります。(koko ni ke-ki hitotsu dake arimasu).
Ở đây chỉ có một cái bánh.

ここにケーキ1つしかありません。(koko ni ke-ki hitotsu shika arimasen)
Ở đây không có gì ngoại trừ chỉ có một cái bánh.

 

 

Thêm một số ví dụ:

あの人は英語だけ分かります (ano hito wa eigo dake wakarimasu).
Người đàn ông kia chỉ biết tiếng Anh.
Trong câu trên , chưa chắc người đàn ông này không biết tiếng Việt.

あの人は英語しか分かりません。(ano hito wa eigo shika wakarimasen)
Người đàn ông kia chỉ biết mỗi tiếng Anh .

Trong câu này, người đàn ông đang nói đến không hiểu(biết) tiếng nào nữa cả, có mỗi tiếng Anh thôi. Tất nhiên người nói trong trường hợp này nhấn mạnh, à, ông này chỉ biết mỗi tiếng Anh là chưa có đủ, cần hiểu thêm nhiều thứ tiếng khác nữa.

私は肉だけ食べます。(watashi wa niku dake tabemasu)
Tôi chỉ ăn thịt.

Trong câu trên, đơn giản tôi nói tôi chỉ ăn thịt chứ không có ý nói cá tôi không ăn được, chỉ mỗi thịt là tôi ăn được.

私は肉しか食べません。(watashi wa niku shika tabemasen).
Tôi chỉ ăn mỗi thịt.

Trong câu trên, ý người nói muốn nói ngoài thịt ra tôi không ăn thứ gì khác.

3. Một số ngoại lệ

a) Khi だけ được sử dụng trong một mệnh đề danh từ (Nounです), nó không phải lúc nào cũng đi với câu khẳng định. Thỉnh thoảng nó cũng có thể đi với câu phủ định.
Ví dụ:

私達の先生は日本人だけでわありません。(watashitachi no sensei wa nihonji dake dewaarimasen).
Những giáo viên của chúng ta không chỉ là những người Nhật Bản.

b)Trong khi しか thường sử dụng trong tình huống , người nói muốn nói những điều kèm theo cảm nhận phủ định. Thật sự thì không phải lúc nào cũng thế, xét ví dụ:
うちから学校まで10分しかかかりません。(uchi kara gakkou made juppun shika kakarimasen).
Từ nhà đến trường chỉ mất 10 phút.

Trong câu trên, người nói muốn ám chỉ khoảng cách từ nhà tới trường rất là gần, chỉ mất 10 phút thôi. しか trong câu trên không mang ý phủ định hay đánh giá cảm xúc tiêu cực của người nói.

4. Lưu ý:
Trong văn viết, sử dụng のみ thay vì だけ nhé.

アンケート対象は大学生のみです。(anke-to taishou wa daigakusei nomi desu).

Bình luận

Bình luận