Cách gọi tên riêng trong giao tiếp Nhật Bản

Trong giao tiếp,  thay vì gọi tên người đối  thoại như  tập quán của các nước khác, người Nhật gọi “ họ” của người đối thoại và thêm đại từ nhân xưng vào đằng sau để biểu thị sự tôn trọng.

Tên của người Nhật có cấu trúc như sau:

Ví dụ:   Họ + Tên = Yamada + Taro (Yamada: họ, Taro: tên riêng của cha mẹ đặt).

Một số cách gọi  tên: Có 3 cách  thông  thường là sử dụng đại  từ nhân xưng Chan, Kun và San ở phía sau họ của người đối  thoại  tuỳ  theo giới  tính và độ  tuổi, cách sử dụng như sau:

Cách sử dụng Chan: Gọi sau họ của những bé gái hoặc người con gái ít tuổi hơn mình và thường sử dụng trong trường hợp thân mật.  Ví dụ: Hanako chan (bé Hanako), Myagawa chan (em Myagawa)

Cách sử dụng Kun: Gọi sau họ của các bé trai hoặc người con trai nhỏ tuổi hơn mình và thường sử dụng trong trường hợp thân mật.

Ví dụ: Taro kun (bé Taro), Yamada kun (em Yamada).

Cách sử dụng San: Gọi sau họ của ngƣời đối thoại. Đại từ “San” được người Nhật  sử dụng phổ biến  trong giao tiếp xã hội, trong nhà máy, xí nghiệp hay công sở… không phân biệt địa vị,  trên dưới, già  trẻ và được dùng chung cho cả nam và nữ.

Ví  dụ: Tanaka san (ông,  anh,  em…Tanaka), Myagawa san (bà, chị, em…Myagawa)

Lưu ý:

– Trong gia đình bố mẹ  thường gọi  tên con không thêm đại từ “San” ở đằng sau. Nhưng con gọi bố mẹ thì phải thêm “San” ở đằng sau ví dụ như gọi bố là “Oto san” và mẹ là “Oka san”.

– Trong công việc, với những người có cấp bậc, nhiều khi người Nhật chỉ gọi nhau bằng cấp bậc nhƣ: Shacho (giám đốc), Bucho (trưởng phòng), Kojocho (xưởng trưởng)…

Có thể nói, cách sử dụng đại từ nhân xƣng khi giao tiếp của ngƣời Nhật khá phức tạp nên thực tập sinh cần phải lưu ý để không bị nhầm lẫn. Nếu dùng sai, các bạn bị xem là người vô lễ, gây khó chịu cho người đối thoại.

Bình luận

Bình luận