Đào tạo nghề

Đào tạo, bồi dưỡng thực tập sinh đáp ứng yêu cầu về số lượng, đảm bảo chất lượng tay nghề. Khi tay nghề tốt, kết hợp vốn ngoại ngữ khá, ý thức tác phong chuẩn mực, thực tập sinh (TTS) dễ dàng trúng tuyển đơn hàng và thuận lợi về công việc khi sang làm tại Nhật.

1. Mục đích đào tạo

Đào tạo, bồi dưỡng thực tập sinh đáp ứng yêu cầu về số lượng, đảm bảo chất lượng tay nghề. Khi tay nghề tốt, kết hợp vốn ngoại ngữ khá, ý thức tác phong chuẩn mực, thực tập sinh (TTS) dễ dàng trúng tuyển đơn hàng và thuận lợi về công việc khi sang làm tại Nhật.

2. Tổng quan chung về chương trình đào tạo nghề

Trước mỗi đợt thi tuyển, TTS sẽ được tư vấn rất cụ thể về công việc, điều kiện làm việc, chi phí và chế độ cụ thể . Sau khi trúng tuyển, Công ty đảm bảo TTS sẽ được tham gia đào tạo theo các ngành nghề đúng với chương trình TTS đăng ký. Đối với những đơn hàng không yêu cầu kinh nghiệm và tay nghề cụ thể, TTS cũng có thể được tự nguyện đăng ký tham gia thi tuyển, hoặc được đào tạo trước từng đợt thi tuyển để có điều kiện phù hợp với chương trình thi tuyển.

 

Máy móc tại phòng thực hành nghề

 

Máy móc tại phòng thực hành nghề

 

Máy móc tại phòng thực hành nghề

 

Máy móc tại phòng thực hành nghề

Những TTS có tay nghề sẽ có cơ hội được tham gia nhiều đợt thi tuyển hơn so với các bạn không có tay nghề, chính vì vậy mà cơ hội trúng tuyển và tiến độ xuất cảnh cũng được đảm bảo hơn.

 Về cơ bản, lương và điều kiện làm việc của TTS được đảm bảo theo một tiêu chí cơ bản chung. Tuy nhiên, trong năm thứ 2 và thứ 3 khi làm việc tại Nhật, những TTS có tay nghề tốt, năng suất và hiệu quả làm việc cao sẽ được đảm bảo quyền lợi hơn về thưởng và các chế độ khác liên quan.

 

Bình luận

Bình luận