ICO MANPOWER thành lập khi nào ?

Công ty cổ phần nhân lực Quốc tế ICO (ICOManpower) là đơn vị thành viên thuộc Tổ chức Giáo dục và Nhân lực quốc tế ICO, thành lập ngày 29-4-2008. ICO bắt đầu tham gia thị trường lao động Nhật Bản từ năm 2010. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ. Tổng số cán bộ nhân viên trên 400 người, trong đó đội ngũ chuyên gia và giảng viên Nhật Bản phục vụ chương trình thực tập sinh là 05 người.

Bình luận

Bình luận