Một số từ vựng trong giấy tờ thủ tục Nhật Bản

Những từ vựng này thường xuất hiện trong các văn bản giấy tờ tại Nhật Bản
Một mẫu đăng ký online (nomad-saving.com)
 1. 申込書 ,申請書(もうしこみしょ ,しんせいしょ): đơn đăng ký
 2. 申請人 (しんせいにん): người đăng ký, làm đơn
 3. 申し込む (もうしこむ): đăng ký
 4. 氏名 (しめい ), おなまえ: họ tên
 5. ふりがな: phiên âm
 6. 住所  (じゅうしょ ): địa chỉ
 7. 出生地 (しゅっせいち ): nơi sinh
 8. 生年月日 (せいねんがっぴ): ngày tháng năm sinh
 9. 電話番号 (でんわばんごう): số điện thoại
 10. 携帯番号 (けいたいばんごう): số di động
 11. メールアドレス : địa chỉ hòm mail
 12. 国籍(こくせき) : quốc tịch
 13. 性別 (せいべつ) : giới tính
 14. 旅券番号 (りょけんばんごう): số hộ chiếu
 15. 配偶者の有無 (はいぐうしゃのうむ ): tình trạng hôn nhân
 16. 職業 (しょくぎょう): nghề nghiệp
 17. 在留カード番号 (ざいりゅうかーどばんごう): mã số công dân
 18. 在留資格 (ざいりゅうしかく): tư cách lưu trú
 19. 在留期間 (ざいりゅうきかん): thời hạn lưu trú
 20. 有効期限 (ゆうこうきげん): thời điểm hết hiệu lực (hộ chiếu, tư cách, giấy chứng nhận, thẻ tín dụng,…)
 21. 申請人との関係(しんせいにんとのかんけい): quan hệ với người đăng ký (本人 : chính mình, 夫 : chồng, 妻: vợ,
 22. 世帯人数 (せたいにんずう): số người trong gia đình
 23. 世帯主 (せたいぬし): chủ gia đình
 24. 年収 (ねんしゅう): thu nhập hàng năm
 25. 勤務先 (きんむさき): nơi làm việc
 26. 保証人(ほしょうにん): người bảo lãnh
 27. 代理人(だいりにん): người đại diện pháp lý
 28. 在日親族 (ざいにちしんぞく): gia quyến tại Nhật
 29. 銀行口座(ぎんこうこうざ): tài khoản ngân hàng
 30. 記入例(きにゅうれい): mẫu điền đơn
 31. 自宅郵便番号 (じたくゆうびんばんごう): mã số bưu điện
 32. 入学 (にゅうがく): nhập học
 33. 学歴 (がくれき): lý lịch học tập
 34. 合格証明書 (ごうかくしょうめいしょ ): giấy chứng nhận đã đỗ (thi tuyển sinh, bằng cấp, chứng nhận,…)

Bình luận

Bình luận