Người đã từng đi Tu nghiệp sinh ở Nhật Bản có được tiếp tục đi TTS lần nữa được không? Đi theo hình thức nào thì được?

Đi xuất khẩu lao động hầu hết gia đình lao động đều không có đủ tiền. Vậy công ty có chính sách hỗ trợ gì không? Chương trình Tu nghiệp Nhật Bản yêu cầu trình độ thế nào? Người đã từng đi Tu nghiệp sinh ở Nhật Bản có được tiếp tục đi TTS lần nữa được không? Đi theo hình thức nào thì được?

1. Đi xuất khẩu lao động hầu hết gia đình lao động đều không có đủ tiền. Vậy công ty có chính sách hỗ trợ gì không?

Khi người LĐ trúng tuyển chính thức Công ty sẽ hỗ trợ bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng để tạo điều kiện tốt cho người lđ vay vốn. Số tiền vay được nhiều hay ít vẫn phụ thuộc vào sổ đỏ của gia đình. Và công ty vẫn khuyến khích người lao động khi tham gia chương trình hãy chủ động về vốn.

2. Chương trình Tu nghiệp Nhật Bản yêu cầu trình độ thế nào?

Chương trình Thực tập sinh Nhật Bản  yêu cầu trình độ của ứng viên phải đảm bảo tối thiểu từ Cấp III trở lên. Tuỳ thuộc vào từng đơn hàng cụ thể, đối tác có thể yêu cầu ứng viên phải trình độ cao hơn, hoặc đã qua đào tạo theo từng ngành nghề phù hợp mới đủ tiêu chí tham gia thi tuyển.

3. Người đã từng đi Tu nghiệp sinh ở Nhật Bản có được tiếp tục đi TTS lần nữa được không? Đi theo hình thức nào thì được.

Theo quy định của luật Lao động Nhật Bản, Thực tập sinh nước ngoài chỉ duy nhất được sang Tu nghiệp một lần tại Nhật Bản. Những thực tập sinh đã sang Nhật Bản Tu nghiệp một lần sẽ không được sang Tu nghiệp tại Nhật Bản một lần nữa. Tuy nhiên theo quy định mới thì Thực tập sinh nghành xây dựng sau khi hoàn thành hợp đồng về Việt Nam 1 năm sẽ được quay lại Nhật Bản ký hợp đồng mới.

Trong trường hợp đó từng đi Nhật về và anh chị có nguyện vọng tham gia lao động tại nước ngoài thì có thể tham gia các chương trình đi nước khác thông qua Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế ICO.

Bình luận

Bình luận