Quy trình tuyển dụng thực tập sinh

Gồm 6 bước cơ bản với tổng thời gian là 3 năm.

Trong các chương trình cung ứng nhân lực ngoài nước thì Thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản là chương trình đòi hỏi tương đối khắt khe về nhiều mặt như: tuyển chọn đầu vào, thi tuyển, phái cử,… Về bản chất, đây là con đường xuất khẩu lao động sang Nhật Bản tham gia dễ dàng nhất. Bởi các chương trình khác yêu cầu rất cao như: kỹ thuật viên, phiên dịch, thương mại và chuyển giao công nghệ.

Chương trình gồm 6 bước cơ bản với tổng thời gian là 3 năm:

Bước 1: Tư vấn, sàng lọc, sơ tuyển ứng viên

Bước 2: Đào tạo trước khi được tuyển chọn chính thức (Từ 1 đến 2 tháng)

Bước 3: Tuyển chọn chính thức

Bước 4: Đào tạo chuyên sâu và hoàn thiện thủ tục xuất cảnh (Từ 5 đến 6 tháng)

Bước 5: Thực tập kỹ thuật tại Nhật

Bước 6: Trở về Việt Nam

 

Mô tả quy trình:

 

Bình luận

Bình luận