Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn EPS năm 2017

Ngày 17-18/06/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 cho những người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2017

Căn cứ thông báo ngày 30/06/2017 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 và hướng dẫn những người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi này một số nội dung như sau:

1. Kết quả thi tiếng Hàn

– Ngành Sản xuất chế tạo: Xem tại đây

Điểm chuẩn: 156 điểm

– Ngành Xây dựng: Xem tại đây

Điểm chuẩn: 128 điểm

– Ngành Ngư nghiệp: Xem tại đây

Điểm chuẩn: 60 điểm

2. Hướng dẫn người lao động đỗ kỳ thi tiếng Hàn hoàn thiện các thủ tục cần thiết

2.1. Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng

Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ gửi công văn thông báo và đề nghị Sở Lao động –Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

2.2. Ngành ngư nghiệp

Những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 trong ngành ngư nghiệp (Vòng 1) đều phải tham gia kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực (Vòng 2) được tổ chức từ ngày 20/09/2017 đến ngày 26/09/2017, nếu người lao động không tham gia Vòng 2 sẽ không đủ điều kiện để làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc. Khi tham gia Vòng 2, nội dung kiểm tra tay nghề là bắt buộc đối với tất cả người lao động, nội dung đánh giá năng lực chỉ thực hiện đối với những người lao động đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực.

Đối tượng được nộp hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực: những người lao động có kinh nghiệm làm việc trong ngành ngư nghiệp, tốt nghiệp các ngành liên quan đến ngư nghiệp, những người được cấp chứng chỉ đã hoàn thành chương trình đào tạo hoặc tập huấn ngắn hạn, hoặc có chứng chỉ nghề quốc gia có thể nộp hồ sơ đánh giá năng lực tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương nơi người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn trong thời gian từ ngày 07/08/2017 đến ngày 10/08/2017 để được xem xét cộng điểm.

Nếu có thắc mắc về chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0968 005 688

Website: http://eps.xuatkhaulaodongico.com/

Nguồn: Trung tâm lao động Ngoài nước

Bình luận

Bình luận