TTS có phải trải qua kỳ thi nào trong quá trình thực tập kỹ năng hay không?

TTS có phải trải qua kỳ thi nào trong quá trình thực tập kỹ năng hay không? Và nên học những gì trước khi thi? Trường hợp TTS bị thương hay bị ốm sẽ xử lý như thế nào? Khi tham gia chương trình này tôi cần phải chuẩn bị những gì?

7. TTS có phải trải qua kỳ thi nào trong quá trình thực tập kỹ năng hay không? Và nên học những gì trước khi thi?

Để kiểm tra trình độ, mức độ tiếp thu  kỹ năng trong việc đào tạo, Hiệp hội phát triển nghề, Hiệp hội công ty nông nghiệp,  của mỗi tỉnh (công ty) Nhật Bản sẽ được tổ chức cho TTS. Nội dung bài thi bao gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Bài thi thực hành là những phần liên quan đến công việc làm hàng ngày của TTS. Phần thi lý thuyết là phần thi liên quan đến Tiếng Nhật là chủ yếu.

8. Trường hợp TTS bị thương hay bị ốm sẽ xử lý như thế nào.

Sau khi TTS sang Nhật Bản và bắt buộc phải tham gia đóng bảo hiểm thân thể do vậy trường hợp TTS bị thương hoặc bị ốm sẽ được các cơ quan y tế chuẩn đoán chữa trị tương tự như người Nhật. Ngoài ra có thêm bảo hiểm tổng hợp dành cho thực tập sinh nước ngoài.

9. Khi tham gia chương trình này tôi cần phải chuẩn bị những gì?

Đầu tiên, khi tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng các ứng viên phải vượt qua vòng sơ tuyển của công ty. Sau đó các ứng viên sẽ khai form và chuẩn bị hồ sơ nhập học.Cuối cùng các cán bộ cuả công ty sẽ hướng dẫn khám sức khỏe tại bệnh viện được chỉ định.

Bình luận

Bình luận