Văn bản pháp quy về XKLĐ

Các văn bản gồm:

1

Bộ máy tổ chức

2

ĐTBD – Bồi dưỡng kiến thức cần thiết

3

ĐTBD – Mẫu chứng chỉ bồi dưỡng

4

Hướng dẫn luật XKLĐ_Thông tư 21.2007

5

Ký quỹ_Thông tư 21.2013

6

Luật xuất khẩu lao động (Chương 1)

7

MGDV – Quyết định 61.2008_Quy định trần môi giới

8

MGDV – Thông tư LT16.2007 Quy định về tiền Môi giới và Dịch vụ

9

Quyết định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

10

Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

11

Quy định xử phạt vi phạm hành chính

 

  • Để xem từng văn bản, vui lòng click vào từng tên văn bản
  • Để tải đầy đủ nội dung văn bản, vui lòng tải TẠI ĐÂY

Bình luận

Bình luận