Văn bản: Tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa thực tâp sinh Việt Nam sang Nhật Bản

Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, ngày 06/4/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1123/LĐTBXXH-QLLĐNN chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu về tổ chức bộ máy hoạt động và đào tạo thực tập sinh đưa sang Nhật Bản, về các điều kiện của hợp đồng phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, và các yêu cầu về tuyển chọn, đào tạo, thu phí, cũng như quản lý thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Số/ký hiệu văn bản | 1123/LĐTBXH-QLLĐNN
Tên văn bản | Tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa thực tâp sinh Việt Nam sang Nhật Bản
Loại văn bản | Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực | XKLĐ
Ngày ban hành | 06/04/2016

Xem văn bản Tại Đây

Bình luận

Bình luận